Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Thứ hai, 6/6/2022, 15:48
Lượt đọc: 49

TỔ LỊCH SỬ - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC CHO HỌC SINH KHỐI 10-11-12 NĂM HỌC 2021-2022

TỔ LỊCH SỬ - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC CHO HỌC SINH KHỐI 10-11-12

NĂM HỌC 2021-2022

Với mục tiêu phát huy vai trò chủ thể của học sinh trong học tập trải nghiệm và cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy, giáo viên tổ Lịch Sử trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh đã nỗ lực không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy. Một trong những hoạt động tiêu biểu của tổ phải kể đến các tiết dạy nghiên cứu bài học ở cả ba khối lớp được lên kế hoạch chi tiết, có nhiều ý tưởng sáng tạo nhằm phát huy tối đa vai trò trung tâm của học sinh.

Ngày 14/3/2022 Cô Lê Thị Hiền Trang đã thực hiện bài: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc ở các thế kỉ X-XVIII” với lớp 10A3.

Nội dung bài học: Trong những thế kỉ đầu độc lập, nhân dân ta vẫn phải tiến hành các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, làm nên những chiến thắng vang dội để bảo vệ tổ quốc, giữ vững nền độc lập dân tộc. Những cuộc kháng chiến đó là bản hùng ca bất khuất của nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh giữ nước, một trong những cuộc đấu tranh tiêu biểu nhất của thời kì này là kháng chiến chống Xiêm (1785) và kháng chiến chống Thanh (1789).

Thông qua bài học này giúp học sinh biết được nguyên nhân, diễn biến của các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm, Thanh; cũng như nghệ thuật quân sự của quân ta sử dụng trong cuộc chiến. Từ đó Ý thức được niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn thế hệ cha ông đã chiến đấu quên mình hi sinh vì tổ quốc; qua đó phần nào giáo dục lòng yêu nước ý thức bảo vệ độc lập- thống nhất của dân tộc.

Một số hình ảnh tại lớp học:

Ngày 28/3/2022 Thầy Nguyễn Minh Sơn đã thực hiện bài: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới lần thứ nhất” với lớp 11B6.

Nội dung bài học: Ách thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam làm cho mâu thuẫn dân tộc và giai cấp ở Việt Nam ngày càng sâu sắc. Bên cạch những cuộc khởi nghĩa vũ trang nổ ra ở trung du, miền núi, dưới tác động của phong trào cách mạng thế giới, ở Việt Nam đầu thế kỉ XX đã xuất hiện khuynh hướng đấu tranh mới, đó là khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng từ cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật, và cuộc Cách mạng Tân Hợi ở Trung quốc. Tầng lớp sĩ phu yêu nước đương thời đã tiếp thu và thực hiện và con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam. Tiêu biểu nhất là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.

Qua bài học này giúp các em học sinh nhận thức được điểm tích cực của các phong trào yêu nước đối với cách mạng Việt Nam, cũng như đóng góp của cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đối với công cuộc giải phóng dân tộc nước ta lúc bấy giờ.

Một số hình ảnh tại lớp học:

 

Ngày 31/3/2022 Cô Nguyễn Thị Bích Thủy đã thực hiện bài 23: Khôi phục kinh tế xã hội ở Miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)1” với lớp 12C11.

Nội dung bài học: Với hiệp định Pari- 1973, ta đã đánh cho Mĩ cút, nhưng Ngụy chưa nhào, ta vẫn phải tiếp tục đấu tranh để tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Công cuộc giải phóng miền Nam được thực hiện từ sau chiến thắng Phước Long (1/ 1954) và trải qua 3 chiến dịch: Tây Nguyên (4 - 24/3/ 1975), Huế - Đà Nẵng (21 - 29/3/ 1975) và chiến dịch Hồ Chí Minh (26 - 30/4/ 1975). 10h45 phút ngày 30/4, xe tăng ta tiến vào Dinh Độc Lập; 11h30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Qua bài học này giúp học sinh cảm nhận được những thắng lợi vẻ vang của ta đồng thời ý thức được công lao của các vị anh hùng dân tộc đã hi sinh thầm lặng trong quá trình dựng nước, giữ nước. Từ đó ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc.

Một số hình ảnh tại lớp học:

163