Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Thứ năm, 2/6/2022, 10:31
Lượt đọc: 13

TỔ GDCD - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC CHO HỌC SINH KHỐI 12 NĂM HỌC 2021-2022 CHỦ ĐỀ: “CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ CƠ BẢN”

 TỔ GDCD - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC CHO HỌC SINH KHỐI 12 NĂM HỌC 2021-2022

CHỦ ĐỀ: “CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ CƠ BẢN”

Ngày 17/03/2022 Cô Nguyễn Thị Nhung đã thực hiện bài 7: Công dân với các quyền dân chủ cở bản” với lớp 12C14 nhằm giúp các em học sinh:

- Giúp học sinh nắm được khái niệm, nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

 - Giúp HS nắm được trách nhiệm của công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền dân chủ của công dân

- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân.

 - Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng quy định của pháp luật.

- Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình và tôn trọng quyền dân chủ của người khác.

 - Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân.

Một số hình ảnh được ghi nhận

163