Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Thứ năm, 2/6/2022, 10:23
Lượt đọc: 66

TỔ GDCD - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC CHO HỌC SINH KHỐI 11 NĂM HỌC 2021-2022 CHỦ ĐỀ: “CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ VĂN HÓA”

      TỔ GDCD - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC CHO HỌC SINH KHỐI 11 NĂM HỌC 2021-2022

CHỦ ĐỀ: “CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ VĂN HÓA”

Ngày 13/03/2022 Cô Đặng Thị Thanh đã thực hiện bài 16: Chính sách giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và văn hóa” với lớp 11B13 nhằm giúp các em học sinh:

  • Hiểu được nhiệm vụ và phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ,văn hoá ở nước ta hiện nay.
  • Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hoá của Nhà nước.
  • Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoáphù hợp với khả năng của bản thân.
  • Biết đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá.
  • Tin tưởng, ủng hộ chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá của Nhà nước.
  • Có ý thức phê phán những việc làm vi phạm chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hoá của Nhà nước.

    Một số hình ảnh được ghi nhận

163