Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Điạ chỉ: Khu A

Điện thoại: 0938095152

Email: thptnguyenhuucanhcm1@gmail.com

Mô tả:

Phó hiệu trưởng

Phạm Thị Thanh Hòa
Phạm Thị Thanh Hòa
Phan Ngọc Tường Vi
Phan Ngọc Tường Vi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích